מדיניות פרטיות

 

1. לקוחות ומבקרים יקרים חברת פריוס בע”מ (להלן “החברה”) מכבדת את הפרטיות שלכם המשתמשים (להלן “המשתמש”) בזמן השימוש באתר החברה (להלן “האתר”) ובזמן רכישת מוצרים מאתר החברה. מדיניות פרטיות זו היא חלק בלתי נפרד מתקנון האתר, ניתן לעיין בתקנון בקישור זה: periyos.com/takanon. מדיניות פרטיות זו נכתבה בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד ופונה לגברים ונשים כאחד.

2. החברה מתחייבת שלא לעשות כל שימוש לרעה ושימוש שעלול להפר את חוק הגנת הפרטיות, התשמ”א – 1981 במידע שסיפק לה המשתמש, המידע ישמש רק לצורך מתן שירות למשתמש.

3. החברה נוקטת באמצעי זהירות מקובלים ועושה כמיטב יכולתה על מנת לאבטח את המידע אשר מועבר לה על ידי המשתמש. כל עסקה הנעשית עם כרטיס אשראי באתר נעשית באופן מוצפן לפי תקן PCI אך בקיום מקרים שאינם בשליטתה ו/או הנובעים מכח עליון, לרבות מתקפת סייבר ארצית או ממוקדת החברה לא תהיה אחראית לכל נזק מכל סוג שהוא, עקיף או ישיר, שייגרם ללקוח אם מידע זה יאבד או אם יעשה בו שימוש לא מורשה.

4. החברה מודיעה כי יתכן שבעת השימוש באתר יתועדו נתוני השימוש באתר וסטטיסטיקות וזאת על מנת לייעל את פעילות החברה והאתר להציע למשתמשים שירות טוב יותר, לרוב נתונים אלו יהיו אנונימיים וישמשו לצורך סטטיסטיקה.

5. ברכישת משקפיים עם עדשות אופטיות יהיה עליך למסור מידע אשר ייתכן וייחשב למידע רפואי, לרבות נתוני המרשם שלך וכו . יתכן שמידע ישמר אצל החברה עבור העסקאות הבאות בינך לבין החברה, מובהר כי אינך מחויב למסור פרטים אלו על פי דין, ומסירתם תלויה ברצונך ובהסכמתך החופשיים. אולם, מסירת חלקם מחייב, במובן שבו ללא מסירתם ייתכן ולא תוכל לבצע פעולות שונות באמצעות האתר ללא מסירת פרטי תשלום לא תוכל לבצע רכישה, ללא מסירת נתוני המרשם שלך לא תוכל לבצע הזמנת משקפי ראייה, ללא מסירת כתובת לא תוכל לקבל את המוצר שהזמנת, וללא מסירת כתובת דואר אלקטרוני לא תוכל לקבל את אישור ההזמנה והמסמכים הנלווים לה.

6. מובהר כי הסכמה למדיניות פרטיות של החברה מהווה הסכמה לצורך הוראות סעיף 30א לחוק התקשורת (בזק ושירותים), התשמ”ב-1982 והלקוח מאשר כי במסירת פרטיו הוא מסכים שהחברה תיצור עימו קשר לרבות לצרכי פרסום ושיווק מוצרים, מבצעים וכו’.

7.הלקוח מסכים שהחברה תיצור עימו קשר באמצעות: דוא”ל; פקס; הודעות טקסט SMS או הודעות MMS , דואר, ווטסאפ, פייסבוק, אינסטגרם או באמצעות הטלפון הקווי או הנייד.

8. החברה מתחייבת לשמור על פרטיות המשתמש ולא לעשות שימוש בפרטיו האישיים של המשתמש, לא להעבירם לצד שלישי או לעשות בהם כל שימוש מסחרי או שימוש אחר שלא קשור למתן שירות למשתמש אלא רק במקרים הבאים:

1.8. ככל שהדבר דרוש לצורך אספקה תקינה של שירותי האתר.

2.8. אם הלקוח הפר את תנאי השימוש והרכישה באתר, או אם הלקוח יבצע באמצעות האתר, או בקשר איתו, פעולות הנחזות כמנוגדות לדין או ניסיון לבצע פעולות אסורות או שנועדו לפגוע באתר ומשתמשיו כמו כן פעולות שנועדו לפגוע בחברה.

3.8. אם יתקבל בידי החברה צו מבית משפט המורה לה למסור את פרטי הלקוח או את המידע אודותיו לצד שלישי; למען הסר כל ספק החברה איננה מתחייבת להתנגד לשום בקשה לצו שיחייב אותה למסור פרטים אודות הלקוח לצד ג’.

4.8. בכל מחלוקת, טענה, תביעה, דרישה או הליכים משפטיים בין החברה למשתמש, אם הדבר ישמש כהוכחה לטובת החברה במקרה של טביעה או מחלוקת משפטית.

9. החברה רשאית למסור ולשתף מידע אנונימי, מצרפי וסטטיסטי עם חברות או ארגונים אחרים הקשורים בחברה וכן עם ספקים, שותפים עסקיים, מפרסמים וכל צד שלישי בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי, אך היא לא תחשוף בפניהם בכוונה ובידיעה את זהות המשתמש ללא הסכמתו המפורשת.

10. החברה רשאית להשתמש ב’עוגיות’ (Cookies) לצורך תפעולו השוטף והתקין של האתר ובכלל זה כדי לאסוף נתונים סטטיסטיים אודות השימוש באתר, לאימות פרטים, כדי להתאים את האתר להעדפות אישיות של המשתמשים ולצרכי אבטחת מידע. למידע נוסף לגבי “עוגיות” (Cookies) והאפשרות להסירן בפרט בדפדפן “כרום” ראו עמוד זה:

https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=iw&co=GENIE.Platform%3DDesktop

11. החברה מיישמת באתר מערכות שנועדו לאבטח את המידע באופן מיטבי, בהתאם לסטנדרטים מקובלים. בעוד שמערכות אלה מצמצמות את הסיכונים לחדירה בלתי-מורשית למחשבי הנהלת האתר, אין בהן ביטחון מוחלט. לכן, הנהלת האתר לא מתחייבת שהשירותים באתר יהיו חסינים באופן מוחלט מפני גישה בלתי-מורשית למידע המאוחסן בהם.

12. על-פי חוק הגנת הפרטיות, התשמ”א – 1981- כל אדם זכאי לעיין בעצמו, או על ידי בא-כוחו שהוסמך כדין בכתב או על ידי אפוטרופוס, במידע שעליו המוחזק במאגר מידע. אדם שעיין במידע שעליו ומצא שאינו נכון, שלם, ברור או מעודכן, רשאי לפנות לבעל מאגר המידע בבקשה לתקן את המידע או למוחקו. אם בעל המאגר סירב, עליו להודיע על כך למבקש באופן ובדרך שנקבעו בתקנות. על סירובו של בעל מאגר מידע לאפשר עיון ועל הודעת סירוב לתקן או למחוק מידע, רשאי מבקש המידע לערער באופן ובדרך שנקבעו בתקנות. ניתן לעיין בחוק בקישור זה:

https://www.gov.il/he/departments/legalInfo/protection_of_privacy_act

13. הנהלת האתר רשאית לשנות מעת לעת את מדיניות הפרטיות ככל שהיא פועלת על פי הוראות הדין.

14. יצירת קשר בנושא פרטיות

על-פי חוק הגנת הפרטיות, התשמ”א-1981, הינך, או מי מטעמך, רשאי לעיין במידע אודותיך אשר מצוי במאגרי החברה ואף לבקש מההחברה לתקן מידע זה אם אינו נכון, שלם או מדויק. כדי לממש זכות זו, יש לשלוח בקשה בכתב אל החברה באמצעות לשונית “צור קשר” באתר, או לשלוח דואר אלקטרוני לכתובת [email protected] בכל פנייה לחברה יש לרשום את פרטיך המלאים כמו כתובת דואר אלקטרוני ליצירת קשר, ופירוט מדויק של הפנייה החברה תעשה מה שביכולתה על מנת לתת מענה בזמן סביר.

 

 

עגלת קניות
דילוג לתוכן