תקנון – תנאי שימוש

תקנון שימוש באתר https://periyos.com עבור קבלת שירות ורכישות מתוך האתר

 

האתר אליו הגעתם https://periyos.com (להלן “האתר”) מופעל ומנוהל על ידי פריוס וא.ס.ג.פ אינטרנשיונל בע”מ שכתובתה התמר 22 מגשימים (להלן “החברה”).

מטרת האתר היא לספק שירות נוח של רכישת מוצרי אופטיקה (להלן “המוצרים”), הרכישה מתבצעת בצורה אינטרנטית ו/או טלפונית תוך שמירה על אבטחת מידע ופרטיות הלקוחות והמשתמשים באתר (להלן “המשתמש/ים” או “הלקוח/ות).

תקנון זה תקף לשימוש באתר באמצעות כל מחשב ו/או מכשיר תקשורת אחר כמו טלפונים סלולאריים, מחשבים נישאים טאבלטים וכו’)

אנו נעשה כפי יכולתנו על מנת לספק חוויה נעימה והוגנת לקהל הלקוחות שלנו. על מנת להשתמש באתר זה או לרכוש מהמוצרים באתר יש להסכים לכל סעיפי תקנון זה, במידה ואינכם מסכימים לאחד הסעיפים לא תוכלו להמשיך להשתמש באתר או לרכוש מהמוצרים בו. תקנון זה נכתב בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד ופונה לגברים ונשים כאחד.

 

1. כללי

1.1 המשתמש מצהיר כי הוא מעל גיל 18 ומסוגל לנקוט בצעדים משפטיים מחייבים, קטינים (מתחת לגיל 18) או משתמשים שאין להם כשירות לנקוט בצעדים משפטיים מחייבים ללא אישור האפוטרופוסים (להלן “האפוטרופוסים”) חייבים ליידע את הוריהם ו/או את האפוטרופוסים לפני השימוש באתר זה ולאחר כי הוריהם או האפוטרופוסים קראו והסכימו לסעיפי תקנון זה ואישרו את המשך השימוש באתר. 

2.1 לחברה הזכות לשנות את סעיפי התקנון לפי שיקול דעתה ובאחריות המשתמש לקרוא את סעיפי התקנון במועד הרכישה שלו.

 

2. תנאי רכישת המוצרים 

1.2 ידוע למשתמש כי הוא יוכל לרכוש באתר זה מוצרים בתנאי שבבעלותו כרטיס אשראי תקף ותקין, תיבת דואר אלקטרוני פעילה ברשת האינטרנט ומספר טלפון תקין בו הוא זמין.

2.2 הוראות חשובות בטרם ביצוע הזמנת משקפיים עם עדשה אופטית:

3.2 המשקפיים האופטיים מיוצרות לפי הזמנה ורק על פי הנתונים שאתה מספק והמרשם הקיים והעדכני ל24 החודשים שקדמו למועד ההזמנה, לפיכך אין החברה אחראית לתוצאות על סמך הנתונים שתזין באתר ו/או עקב נתונים שגויים שאינם משקפים את הצרכים הבריאותיים שלך. 

4.2 בביצוע הזמנה באתר זה הינך מאשר כי ידוע לך שרכישת משקפיים שלא בהתאם למרשם עדכני ל24 החודשים שקדמו למועד ההזמנה, תיתכן סכנה לבריאות העיניים ולאיכות הראייה, והחברה אינה אחראית לכל נזק ישיר או עקיף שעלול להיגרם מכך כמו כן החברה לא תישא באחריות לכל נזק מכל סוג שהוא לך ו/או לאנשים אחרים (צד ג’) ו/או לרכוש, שעלול להיגרם בשל שימוש במשקפיים שאינם תואמים למרשם עדכני, לרבות כל נזק שעלול להיגרם בגין תאונות ביתיות או אחרות עקב סחרחורת, בלבול או ראייה לקויה בזמן הפעלת ציוד חשמלי, כלי עבודה, נהיגה וכל דבר אחר שעלול לנבוע מהזמנת משקפיים שאינם עומדים במרשם העדכני שלך. 

5.2 המשתמש מאשר כי בידיו מרשם עבור עדשות אופטיות תקין אשר שניתן לו אך ורק לאחר ביצוע בדיקת כושר ראייה אצל רופא עיניים מוסמך או אופטומטריסט מוסמך וגיל המרשם הוא לא יותר מ24 חודשים.

6.2 הנך מצהיר, כי הזנת את נתוני המרשם בזמן ביצוע ההזמנה באתר באופן מדויק מלא ותקין לאחר שווידאת את נכונותם ותקפותם, וכי הינך האחראי הבלעדי על הזנת הנתונים באופן תקין ובהתאם למרשם, ועל ביצוע הזמנת המשקפיים וייצורם בהתאם לנתונים שהוזנו על ידך.

7.2 ידוע לך כי אם בחרת להעלות מרשם כקובץ PDF , WORD , תמונה או כל קובץ אלקטרוני שניתן לפתוח אותו במשחב פרטי, המחיר הסופי במעמד התשלום באתר עלול להיות לא סופי והשלמת התשלום תבוצע טלפונית על ידי אחד מנציגי החברה, ידוע למשתמש כי אם לא יסכים להשלים את התשלום המלא רשאית החברה לבטל את הזמנתו ואת העסקה באופן מיידי.

8.2 בנוסף, הנך מאשר כי החברה תהיה רשאית להסתמך באופן מלא על הנתונים שהזנת, ושאתה מבין ומסכים לכך שלא תוטל כל אחריות על החברה, או כל מי מטעמה, בגין מכירת ו/או אספקת המשקפיים, על פי נתוני המרשם שהזנת.

9.2 הנך מצהיר ומאשר כי עובי העדשות האופטיות שיורכבו במשקפיים המוזמנות על ידך עלול להשתנות על סמך נתוני המרשם שהוזנו על ידך, ועל פי שיקול דעתה המקצועי של החברה, אתה מתחייב שלא תהיה לך כל תלונה בנושא זה.

10.2 לחברה נשמרת הזכות לא לאשר עסקה או לבטל עסקה לפי שיקול דעתה.

11.2 המשתמש מאשר כי קרא את תקנון האופטיקה באתר.

12.2 המשתמש מאשר כי קרא את תנאי האחריות באתר.

 

3. ביטול עסקה והחזרות מוצרים.

1.3 משתמש אשר ביצע הזמנה יוכל לבטל אותה ללא עלות עד למוחרת של יום הזמנתו ב8 בבוקר שעון ישראל, על ידי פנייה לחברה דרך לשונית “צור קשר” באתר, בזמן הפנייה יש לציין פרטים מלאים של הלקוח ושל העסקה בצירוף קבלה. 

2.3 משתמש אשר רכש משקפי שמש ללא שינוי והתאמה אישית וללא מספר וקיבל אותן לידיו, יוכל לבקש להחזיר את המשקפיים עד 14 יום כשהם סגורים באריזה המקורית ובצירוף קבלה, את הבקשה להחזיר ניתן לבצע דרך לשונית “צור קשר” באתר, בזמן הפנייה יש לציין פרטים מלאים של הלקוח ושל העסקה. במידה וידרש הלקוח לשלוח אל החברה חזרה את המוצר דמי המשלוח ישולמו על ידי הלקוח.

3.3 אין החזרה של משקפיים עם עדשות אופטיות בהתאמה אישית, אלא אם כן יוכח על ידי מומחה בלתי תלוי בחברה או בלקוח כי נעשתה טעות על ידי החברה ולא נגרם נזק למוצר על ידי הלקוח.

4.3 במקרה וניתן זיכוי על ידי החברה למשתמש יראה המשתמש את הכסף תוך 14 יום בפירוט אמצעי התשלום איתו שילם, כמו כן זמן הזיכוי תלוי בחברת האשראי ועלול להשתנות.

 

4. שימוש באתר האינטרנט

1.4 לחברה הזכות להפסיק או להקפיא את פעילות האתר על פי שיקול דעתה בכל עת.

2.4 לחברה הזכות למנוע ממשתמש גישה לאתר וזאת אם מעריכה החברה כי המשתמש מסכן את תקינות האתר, את החברה או את המשתמשים.

3.4 לא יעשה המשתמש שימוש בתכני האתר לצרכים מסחריים שלא במסגרת החברה ובאישור החברה בכתב.

4.4 כל זכויות היוצרים, זכויות הקניין הרוחני והזכויות אשר דומות במהותן לזכויות יוצרים או זכויות קניין רוחני באתר, בתמונות, בסמל “פריוס”, במידע, בתכנים הכלולים באתר ובשירותים המוצעים בו, לרבות (אך מבלי לגרוע מכלליות האמור) טקסט, אלמנטים גרפיים, צליל, סימני מסחר, שייכים באופן בלעדי לחברה או לצדדים שלישיים שהקנו לחברה את הזכות לפרסמם באתר, והם מוגנים על ידי חוקי זכויות יוצרים של מדינת ישראל, מדינות אחרות ואמנות בינלאומיות, למעט אם הדבר הותר במפורש על ידי החברה.

5.4 חל איסור מוחלט להעתיק, לשכפל, לשנות, להפיץ, לשדר, להציג בפומבי, להעביר לציבור, לפרסם, לעבד, ליצור יצירות נגזרות, להעניק רישיון, למכור, להשכיר או לאחסן את תוכנו של האתר וכל תוכן אחר שהתקבל באמצעותו ו/או שניתן לדלות באמצעותו, באופן חלקי או מלא, זמני או קבוע, בין על-ידי המשתמש ובין באמצעות או בשיתוף צדדים שלישיים, בכל דרך או אמצעי, בין אם אלקטרוניים, מכניים, אופטיים, אמצעי צילום או הקלטה, או בכל אמצעי ודרך אחרת, בלא קבלת רשות מפורשת לכך מאת החברה, מראש ובכתב.  

6.4 אין לעשות כל שימוש באתר לכל מטרה שהיא בלתי חוקית, פוגענית מחבלת אשר תפריע, תשבש, תשנה, תשמיד, תפגום, תגביל, תחבל או תשפיע בכל דרך אחרת על פעולתו התקינה של האתר בכל דרך שהיא, לרבות ומבלי הגבלה, וירוסים, תולעים, סוסים טרויאניים, תוכנת ריגול, תוכנה זדונית או כל אמצעי או טכנולוגיה משמידה או משבשת אחרת.

7.4 מודגש בזאת, כי על-אף שהחברה נוקטת באמצעים מקובלים לאבטחת התכנים המוצגים באתר, אין  באפשרותה של החברה להבטיח כי לא יבוצעו חדירות לאתר, חשיפה של מידע שיוצג באתר, שיבושים או הפרעות לפעילות האתר או כי לא יחולו שגיאות ו/או תקלות מכל סוג שהוא ביחס לאתר ו/או ביחס למידע המופיע בו. החברה אינה מתחייבת לכך שלא תבוצע פריצה בלתי מורשית למחשבי או שרתי החברה ו/או למחשביהם של המשתמשים. ככל שתבוצע פריצה לאתר ו/או ככל שצד שלישי יקבל לרשותו מידע שיוצג באתר, לרבות מידע השייך למשתמשים או נוגע אליהם, וייעשה בו שימוש כלשהו, לא תישא החברה בכל חבות ו/או אחריות בקשר עם כך, והמשתמש מוותר מראש על כל טענה בקשר עם כך. 

8.4 כמו כן, על אף שהחברה נוקטת בכל המאמצים על-מנת שהאתר יפעל באופן תקין ורציף, החברה אינה מתחייבת לכך שהאתר יפעל באופן רציף או ללא תקלות או ללא הפסקות, שפעילות האתר לא תופסק או תופרע, כי לא תהיינה טעויות בתכנים המופיעים באתר וכי לא ייגרמו נזקים או תקלות למשתמשים או לתוכנות, חומרות, קווי התקשורת שישמשו אותם וכיוצא באלו. החברה לא תישא בכל חבות ו/או אחריות בקשר עם כל תקלה, הפרעה, הפסקה או נזק כאמור, והמשתמש מוותר מראש על כל טענה בקשר עם כך.

9.4 ידוע למשתמש כי ממשק מדידת המסגרת באופן וירטואלי אשר נקרא “איך זה נראה עלי” נועד להמחשה בלבד, ואינו מתאר באופן מדוייק את הגודל של המסגרת ביחס לפנים של המשתמש אשר הצטלם או העלה תמונה של פניו ובנוסף גם הצבע עלול להראות שונה לרבות בעקבות תאורה שונה, כמו כן מתחייבת החברה כי התמונות של המשתמש אינן נשמרות במערכת.

10.4 ידוע למשתמש כי למרות המאמצים של החברה להציג תמונות המציגות באופן מדוייק את המוצרים יתכן כי במציאות הצבעים עלולים להיראות לו שונה, לרבות זה תלוי בתנאי התאורה.

5. פרטיות

1.5 החברה עושה כמיטב יכולתה לשמור על פרטיות המשתמשים ולאבטח את המידע אותו מזינים המשתמשים באתר, יש לעיין במדיניות הפרטיות בקישור כאן: periyos.com/privacy-policy  מדניות הפרטיות מהווה חלק בלתי נפרד מתקנון זה.

 

6. ברירת דין ובוררות

1.6 החברה לא תחשב כמי שהפרה את הוראות תנאי שימוש אלו היה והיא תתעכב ו/או תימנע מביצוע פעולה  כלשהי כתוצאה מנסיבות של כח עליון ו/או נסיבות אחרות שאינן בשליטתה של החברה. הודעות שתשלח החברה למשתמש בקשר עם השימוש באתר תשלחנה לכתובות שיזין המשתמש במהלך הרישום לאתר ו/או לכל כתובת אחרת שיעדכן המשתמש באמצעות האתר. החברה תהיה רשאית לשלוח כל הודעה באמצעות   דואר רגיל או דואר אלקטרוני, ויראו כל הודעה שתשלח כאמור כאילו התקבלה אצל המשתמש בתוך 72 שעות ממועד משלוח ההודעה, אם נשלחה בדואר רגיל, ואם נשלחה בדואר אלקטרוני – ביום בו נשלחה.

2.6 הדין החל על תקנון זה, פירושו, תוקפו, תחולתו ואכיפתו הוא דין מדינת ישראל בלבד. כל סכסוך או חילוקי דעות בין הצדדים בקשר עם תקנון זה, ביצועו, פירושו, תחולתו או תוקפו, יימסרו, באופן בלעדי וסופי, לבוררות שתתנהל בטריבונל “מושב הדין” על פי כלליו.

3.6 היה ולפי דין, ייקבע כי ההכרעה תעבור להכרעה שיפוטית ו/או מעין שיפוטית אחרת, נתונה הסמכות לבימ”ש מוסמך באזור המרכז בלבד, ויחולו דיני מדינת ישראל בלבד.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

עגלת קניות
דילוג לתוכן